Wykładowcy

Nasi wykładowcy w kolejności alfabetycznej

o. Bielecki Roman OP „Co to jest Liturgia?” (21.02.2015)
o. Biskup Maciej OP „Współczucie – duch dominikańskiej modlitwy i apostolstwa” (29.09.2018)
o. Broniek Radosław OP „Między wspólnotą a sektą” (17.06.2023)
o. Choma Adam OP „Między wspólnotą a sektą” (17.06.2023)
o. Detmer Łukasz OP „Doktor Anielski o aniołach i demonach” (4.02.2017)
o. Domeradzki Marek OP „Gracja Boga – o działaniu łaski Bożej” (15.12.2018)
o. Golubiewski Michał OP „Uobecnienie i pamiątka ofiary Chrystusa” (21.03.2015)

„Pismo Święte a sakramenty” (16.04.2016)

„Od Wcielonego Słowa mają moc…” (18.03.2017)

„Święty Tomasz z Akwinu – nasz patron” (25.11.2017)
o. Gołaski Wojciech OP „Trójca Święta według św. Tomasza z Akwinu” (9.12.2017)
o. Hanusek Marian OP „Tomasz z Akwinu – komentator Biblii (13.05.2017)
o. Janas Piotr OP „Oddychać Bogiem. Kontemplacja w codzienności” (14.04.2018)
o. Jędrzejewski Wojciech OP „Sztuka sprzeciwu. Czyli jak reagować na zło.” (15.12.2012)

„Furtki do drzwi – Jak smakować bogactwo Biblii? cz. I” (14.05.2016)

„Furtki do drzwi – Jak smakować bogactwo Biblii? cz. II” (4.06.2016)
o. Jurczak Dominik OP „Architektura i liturgia.” (14.11.2015)
o. Kantypowicz Dariusz OP Spotkanie 15.06.2013

„Liturgia godzin. Uświęcenie czasu, uwielbienie Boga, poddanie się duchowi pobożności.” (5.09.2015)

„Świeccy- specjaliści od uświęcania świata. Spojrzenie dominikańskie” (3.06.2017)

„Modlitwa ciała czyli 9 sposobów modlitwy św. Dominika” (18.02.2023)
o. Kochaniewicz Bogusław OP „Niepokalane Poczęcie Maryi w świetle nauki św. Tomasza” (25.02.2017)
o. Koniarek Paweł OP „Wierzę „pomimo” Kościoła…” (24.11.2018)

„Kościół – czyli Ty i ja. Refleksje o odpowiedzialności za wspólnotę i roli świeckich w Kościele.” (8.02.2020)
„Pieśni szczygła, czyli… kilka myśli o wychowaniu. Jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować.” (23.09.2023)
o. Kozacki Paweł OP „Po co Kościołowi dominikanie?” (10.12.2016)
o. Krupa Paweł OP „Wcielenie i posłuszeństwo Syna Bożego pełnią kultu Ojca” (5.12.2015)
o. Krysztopik Marek OP „Rozeznawaj i żyj. Praktyczne zastosowanie antropologii św. Tomasza” (29.04.2017)
o. Kubiak Łukasz OP „Sakramenty jako tajemnice życia Chrystusa dostępne dla nas” (18.04.2015)
o. Kuczko Norbert OP „O rozeznawaniu powołania i o talentach” (19.05.2018)
o. Kupczak Jarosław OP „Ani anioł ani zwierz. Św. Tomasz o człowieku” (30.09.2017)
o. Matusiak Błażej OP „Sztuka i muzyka w liturgii” (24.10.2015)
o. Murzyn Michał OP „Pokora i spowiedź” (28.10.2023)
o. Miławicki Marek OP „Czy Biblia jest tylko dla Żydów i Greków?” (6.02.2016)

„O autorstwie Pisma Świętego” (5.03.2016)
o. Miśko Łukasz OP „Ołtarz, przedsionek, świat. O liturgii, która przekracza mury.” (20.01.2024)
o. Modras Krzysztof OP „Chrześcijanin wobec islamu” (17.02.2018)
o. Mrozek Michał OP „Wcielony – „Przyszedł do swoich” – J 1,11 (1.03.2014)
„Szczęście Boga i szczęście człowieka w ujęciu św. Tomasza” (7.12.2019)
o. Mścisławski Łukasz OP „Czy chrześcijanie są dzisiaj do czegoś potrzebni?” (19.03.2023)
o. Nowak Stanisław OP „Duchowość liturgiczna. Jak duch liturgii kształtuje codzienność?” (20.06.2015)

„Jak po Mszy świętej wyjść lepszym niż się przyszło…?” (12.01.2019)
o. Nowak Tomasz OP „Słowo Boże a kaznodziejstwo” (15.10.2016)

„Charyzmaty w Kościele” (5.10.2019)
o. Pac Michał OP „Praktyczny przewodnik dla uczestników mszy świętej.” (30.05.2015)
o. Pałys Krzysztof OP „Wdzięczność – dominikański przepis na szczęśliwe życie” (16.06.2018)
o. Pawlina Arnold OP Głosiciel i Cudotwórca – „głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby” (22.03.2014)
o. Pieńkowski Marek OP Jezus – „Pierworodny wobec każdego stworzenia (11.01.2014)
o. Pilśniak Mirosław OP „Spory małżeńskie jako droga do świętości. Papieska teologia małżeństwa.” (24.11.2012)

„Czy zbawienie męża/żony jest do zbawienia koniecznie potrzebne? Teologia małżeństwa a praktyka wiary we dwoje.” (9.03.2019)
o. Policha Adam OP „Przyszłość Kościoła w Apokalipsie św. Jana” (9.12.2023)
o. Popławski Krzysztof OP „Kąpiel w ziołach – o sakramencie pojednania” (9.03.2013)

„Chrystus narodził się w … Chinach. Kościół misyjny – to znaczy jaki?” (14.12.2013)
o. Popławski Szymon OP „Postanowienie poprawy w sakramencie spowiedzi. Czy to w ogóle możliwe?” (6.04.2019)
o. Rojszyk Marek OP „Pochwała ciała – czyli po co nam sakramenty” (18.05.2013)
o. Roszkowski Maciej OP „Łaska utracona. Święty Tomasz o grzechu pierworodnym i jego skutkach” (15.06.2019)
o. Rutecki Marcin OP „7 dróg Boga – wprowadzenie do sakramentów” (13.10.2018)

„Przyjaciel jako moja droga do Boga” (23.11.2019)
o. Sala Dominik OP „Do czego jesteśmy powołani w Kościele? Różnorodność w jedności na podstawie Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium (11.05.2019)
o. Salij Jacek OP „O miłości nieprzyjaciół w polskiej kulturze i tradycjach” (9.11.2013)

„Czy Stary i Nowy Testament objawia tego samego Boga?” (16.01.2016)

„Dobro i piękno w Piśmie Świętym – pojęcia przeciwstawne czy synonimy?” (19.11.2016)

” Trzecie przykazanie Boże. Kryzys niedzieli przejawem laicyzowania się naszego społeczeństwa.” (20.01.2018)
o. Schulz Roman OP „Pięć warunków modlitwy różańcowej” (5.10.2013)
o. Szustak Adam OP „Placki z rodzynkami – o sakramencie Eucharystii” (27.10.2012)
o. Szymczak Jacek OP „Czas liturgiczny. Omówienie roku kościelnego i znaczenia poszczególnych okresów i świąt dla ukazania Chrystusa.” (28.02.2015)
o. Tabaczek Mariusz OP „DNA i sekret życia. Klasyczna filozofia przyrody w spotkaniu ze współczesną nauką.” (16.02.2019)

„Konflikt, niezależność czy współpraca? O relacji nauk szczegółowych, filozofii i teologii.” (11.01.2020)
o. Wiśniewski Łukasz OP „Wspólnie w drodze. Co to znaczy, że Kościół jest synodalny?”(18.11.2023)
o. Włodarczyk Gaweł OP „Mit, który stał się faktem” (15.04.2023)
 o. Woś Łukasz OP  „Imię Boga” 13.05.2023