Praktyczny przewodnik dla uczestników mszy świętej – 30 maja 2015

Temat: Praktyczny przewodnik dla uczestników mszy świętej. Co oznaczają poszczególne gest, słowa, znaki składające się na celebrację mszy świętej. Spotkanie poprowadził o. Michał Pac OP – dominikanin, Poznań.

Posłuchaj wykładu i dyskusji: