Od Wcielonego Słowa mają moc…

W sobotę 18 marca odbyło się spotkanie na temat: Od Wcielonego Słowa mają moc.Tajemnica sakramentów wg św. Tomasza.
Wykład wygłosił o. Michał Golubiewski OP.