Niepokalane Poczęcie Maryi w świetle nauki św. Tomasza

W sobotę 25 lutego przyjechał do nas o. Bogusław Kochaniewicz OP – kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UAM, prodziekan WT UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Wygłosił  wykład pt. „Niepokalane Poczęcie Maryi w świetle nauki św. Tomasza”.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania: