Siła pokory – 2.03.2024

„ (…) dziecko samo z siebie nie posiada nic. Żyje dzięki innym i właśnie tak, nie mając żadnej władzy i niczego nie posiadając, jest wolne. Nie ma żadnej pozycji, która jak maska przesłania to, co specyficznie własne. Posiadanie i władza to dwie wielkie pokusy… Ten, kto będąc posiadaczem, nie potrafi pozostać w głębi serca ubogim, który wie, że świat jest w Bożym, a nie w jego ręku, utracił owo dziecięctwo, bez którego nie ma dostępu do królestwa” – Joseph Ratzinger „Bóg Jezusa Chrystusa”

„Siła pokory” była tematem marcowego spotkania Dominikańskiej Szkoły Wiary (DSW) w Białymstoku. Naszym gościem był o. Tomasz Nowak OP „Wodzu”.

Zapraszamy do odsłuchania nagrań:

wykładu:

oraz sesji pytań i odpowiedzi:

Ojciec Tomasz (ur. 1971r., śluby wieczyste 2000r. ) pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego, jest dominikaninem, rekolekcjonistą, wędrownym kaznodzieją, wykładowcą homiletyki, autorem książek i audiobooków, a znany jest zapewne wielu głównie ze swojej działalności ewangelizacyjnej poprzez YouTube.
W puli jego doświadczeń życiowych i duszpasterskich mieści się zarówno wykształcenie budowlane i młodzieńcza przynależność do subkultur punkowych i hippisowskich, jak i studia teologiczne, a potem aktywne działanie w strukturach Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów) jako radny prowincji, dyrektor Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi czy Prowincjalny Promotor Mniszek. Był duszpasterzem młodzieży szkół średnich w duszpasterstwie „Przystań” w Krakowie, submagistrem nowicjatu w Poznaniu i Warszawie, a także duszpasterzem muzyków w Poznaniu, gdzie tworzył inicjatywę Wielbienia, z której wywodzą się rekolekcje „Na fali wielbienia”.

Od 2014 r. pracuje w Łodzi. W 2015 roku po raz pierwszy wybrany przeorem klasztoru ojców dominikanów w Łodzi. Jest wykładowcą homiletyki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie i członkiem Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego. Razem z Adamem Szustakiem OP przewodniczy spotkaniom uwielbieniowym organizowanym w różnych miastach Polski.
4 czerwca 2022 roku przewodniczył XXVI Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich, które odbyło się pod hasłem „Na krańce świata”.
Stworzył specjalną, umacniającą i podnoszącą na duchu serię filmików dla sióstr zakonnych.

Jego największą pasją jest głoszenie Ewangelii i muzyka. Jest miłośnikiem jazzu, gra na instrumentach perkusyjnych. Był inicjatorem Zaduszek Jazzowych w Poznaniu. Muzyka towarzyszy inicjatywom związanym z modlitwą uwielbienia. Tworzy je razem z muzykami, aktorami, tancerzami i innymi artystami, którym bliska jest ta idea. Prowadzi warsztaty, rekolekcje i koncerty. Jak Święty Ojciec Dominik chce głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby.
Autor książek i audiobooków m.in.: Poszukiwacze Pereł. Jak odnaleźć to, za co będziesz gotów oddać wszystko, co masz?, Śmiałość w modlitwie, Więcej ciała.
Na portalu YouTube ma własny kanał Strefa Wodza. Oprócz tego nagrał wiele serii dla kanału Dominikanie.pl.

***
miejsce: ARKADY KATEDRALNE (wejście A) – tuż za katedrą białostocką

PROGRAM
10:00 – Msza Święta
11:00 – Wykład / przerwa / dyskusja
13:00 – Przystań na chwilę – rozmowy niedokończone

***
W spotkaniach DSW może uczestniczyć każdy. Wykłady kierowane są przede wszystkim do osób dorosłych, choć młodzież licealna też potrafi się odnaleźć w tej przestrzeni. Spotkania są bezpłatne, otwarte i nie zobowiązują do regularnego uczestniczenia w kolejnych wykładach.