Kościół, który rani? Jak przetrwać noc Kościoła. 10.02.2024

Lutowe spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary w Białymstoku dotyczyło szeroko rozumianej nocy Kościoła.
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu gościowi i prelegentowi za obecność i podjęcie tematu. Liczna obecność słuchaczy pokazała, że temat jest bardzo ważny i żywy w sercach ludzi Kościoła. Tutaj również dziękujemy wszystkim chcącym podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz włączającym się do dyskusji po wykładzie, którą z bólem serca musieliśmy zakończyć ze względu na czas. Rozmawialiśmy o tematach często bolesnych i trudnych po ludzku do rozwiązania. Wierzymy niemniej, że zasianie ziarna namysłu nad tak ważną rzeczywistością w Kościele naszych czasów zaowocuje chrześcijańskimi postawami w nas wszystkich zgodnymi z wolą Tego, który ten Kościół założył, i który stale w tym Kościele JEST.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie dokładnie wątki zostały poruszone, lub chcesz wrócić do treści, które usłyszałeś na wykładzie, to zapraszamy do odsłuchania nagrania:

Kilka słów o naszym prelegencie:

o. Maciej Biskup urodzony w 1972 r. – dominikanin, duszpasterz i rekolekcjonista. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem. Doktor teologii dogmatyczno-fundamentalnej, był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym Oficyny „W drodze” oraz przeorem w Szczecinie, a obecnie jest przeorem klasztoru w Łodzi.

____________________________________________________________________________________________________