Ołtarz, przedsionek, świat. O liturgii, która przekracza mury. 20.01.2024

Pierwszy wykład w 2024 r. dotykał sprawy fundamentalnej – liturgii, która przekracza mury. To „przekroczenie murów” jest znakiem rozpoznawczym całego chrześcijaństwa w ogóle. Wcielenie Syna Bożego przełamało bowiem podział świata na sacrum profanum. Bo, choć Kościół czerpie swoje życie z Eucharystii, to nie zamyka się w kościelnych murach. A z pewnością nie powinien.

Nasz gość to była chyba najbardziej predysponowana do tego osoba w całej prowincji, bo prezes Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, o. Łukasz Miśko OP.

Tym, którzy nie uczestniczyli osobiście w spotkaniu albo tym, którzy chcą przypomnieć sobie poruszone treści polecamy odsłuchanie nagrania:
Ołtarz, przedsionek, świat. O liturgii, która przekracza mury. 20.01.2024


Więcej o naszym gościu podajemy za stroną Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego
Prezes Fundacji, prowincjalny promotor liturgii

Urodzony w Przemyślu. Od wczesnego dzieciństwa uczył się gry na pianinie. Będąc członkiem zespołu muzyki dawnej, poznał krakowskich dominikanów, którzy zrewolucjonizowali jego spojrzenie na muzykę liturgiczną. Zainspirowany sposobem modlitwy i śpiewu braci kaznodziejów, wstąpił do Zakonu w roku 2000.

W Zakonie posługiwał jako kantor i dyrygent, brał także udział w kilku sesjach nagraniowych Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. W roku 2007 otrzymał dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę z patrologii. Po dwóch latach pracy w Jarosławiu, został skierowany do pracy w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku. Od tego czasu koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City.

Podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie posługiwał jako drugi dyrygent w Mercy Center, współprowadząc śpiew dla 18 tysięcy anglojęzycznych pielgrzymów w Tauron Arenie. Jednym z owoców tych wydarzeń było zaproszenie do prowadzenia śpiewu podczas zwołania liderów wspólnot katolickich, organizowanego przez Konferencję Episkopatu USA w Orlando w lipcu 2017 roku.

W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i zamieszkał w krakowskim konwencie Ojców Dominikanów, gdzie posługiwał także jako duszpasterz kursów przedmałżeńskich. W połowie kwietnia 2021 roku został wybrany przeorem wrocławskiego Klasztoru św. Wojciecha i pozostał nim przez rok, jednocześnie pełniąc obowiązki prezesa Fundacji. Podczas kapituły prowincjalnej w lutym 2022 roku został mu powierzony urząd prowincjalnego promotora liturgii, a w połowie roku powrócił do Krakowa.

W listopadzie 2020 roku został także powołany przez Generała Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, na sześcioletnią kadencję członka Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej, działającej przy Komisji Liturgicznej Zakonu.

Rozmiłowany w pielgrzymowaniu szlakiem św. Jakuba w Hiszpanii, ceni sobie pracę z uczniami i studentami oraz teologiczne dyskusje przy lampce dobrego wina.