To czyńcie na moją pamiątkę, czyli ofiarny wymiar Eucharystii – 20.04.2024

Jakie wielkie bogactwo kryje się w Eucharystii, dzięki której Kościół trwa od czasów, gdy Jezus chodził po Ziemi do dnia dzisiejszego możemy sobie tylko wyobrażać. Niemniej pewne wymiary czy aspekty jesteśmy w stanie jako ludzie w jakiś sposób uchwycić. Czasem to są bardzo oczywiste aspekty – wprost artykułowane w samej liturgii Mszy Św., a niekiedy nieco ukryte dla naszej codziennej percepcji wymiary.

Wraz z o. Piotrem Laskowskim OP chcemy poruszyć właśnie ten wymiar ofiarny Eucharystii, która z samej nazwy sugeruje bardziej dziękczynienie i uwielbienie, pomimo swej złożoności i bogactwa.

Zapraszamy na spotkanie 20 kwietnia 2024 w sobotę do Arkad Katedralnych – tuż za katedrą białostocką. Jak zawsze – zaczynamy Mszą Świętą o godz. 10:00 w kaplicy w Arkadach, a po niej część wykładowa i dyskusyjna.

***
Nasz kwietniowy gość

duszpasterz powołań, pomoc w duszpasterstwie młodzieży REJS; w Zakonie od 2014 r., święcenia kapłańskie: 2021 r.

***
miejsce spotkania: ARKADY KATEDRALNE (wejście A) – tuż za katedrą białostocką

PROGRAM
10:00 – Msza Święta
11:00 – Wykład / przerwa / dyskusja
13:00 – Przystań na chwilę – rozmowy niedokończone

***
W spotkaniach DSW może uczestniczyć każdy. Wykłady kierowane są przede wszystkim do osób dorosłych, choć młodzież licealna też potrafi się odnaleźć w tej przestrzeni. Spotkania są bezpłatne, otwarte i nie zobowiązują do regularnego uczestniczenia w kolejnych wykładach.