O nas

Dominikańska Szkoła Wiary to comiesięczne spotkania otwarte prowadzone przez ojców dominikanów w formie wykładów połączonych z dyskusją. . Mają one na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej wybranego aspektu wiary katolickiej. Skierowane są do wszystkich osób dorosłych zainteresowanych danym tematem.

DSW to też dorośli świeccy KK, którzy zajmują się organizowaniem tych spotkań. Działamy przy Białostockiej Archikatedrze z błogosławieństwem naszego arcybiskupa i proboszcza katedry.

Spotykamy się raz w miesiącu w sobotę.
Zaczynamy w Starej Farze (biały kościół, do którego dobudowana jest neogotycka katedra) o godz. 10:00 od Eucharystii celebrowanej specjalnie dla uczestników spotkania przez ojca prowadzącego spotkanie.
O 11:00 rozpoczynamy wykład w sali Duszpasterstwa Akademickiego „Przystań” w Arkadach Katedralnych (wejście A) za katedrą.

Cykle, które odbyły się dotychczas, dotyczyły kolejno: Sakramentów, Credo, Liturgii i Pisma.

***
Wstęp jest wolny, bez konieczności jakichkolwiek zapisów; uczestniczyć można we wszystkich punktach spotkania lub w wybranym przez siebie fragmencie. W wykładach Szkoły można uczestniczyć według własnego uznania, bez obowiązku obecności na wszystkich spotkaniach w danym roku duszpasterskim.

DSW jest miejscem rozwoju wiary i wiedzy na jej temat; a nie instytucją sprawdzającą wiedzę uczestników.
***