Trójca Święta według św. Tomasza z Akwinu

W sobotę 9 grudnia 2017 wykład „Trójca Święta według św. Tomasza z Akwinu” wygłosił o. Wojciech Gołaski OP – zainteresowany śpiewem kościelnym i teologią św. Tomasza z Akwinu. Współpracuje z dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Związany z międzynarodowym festiwalem muzyki dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu. Wymieniany wśród przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Pracował w Estonii. Od niedawna mieszka w Małem Cichem.