Słowo Boże a kaznodziejstwo – 15 października 2016

W sobotę 15 października temat spotkania brzmiał: „Słowo Boże a kaznodziejstwo”. Zapoznał nas z nim o. Tomasz Nowak OP – przeor klasztoru w Łodzi, dyrektor Ośrodka Kaznodziejskiego, asystent fraterni świeckich dominikanów. plakat15-09-2016