Kto jest autorem Pisma Świętego? – 5 marca 2016

W sobotę 5 marca spotkaliśmy się ponownie z o. Markiem Miławickim OP. Przyjechał do nas z wykładem: O autorstwie Pisma Świętego.
Przekazał nam wiedzę na temat natchnienia, objawienia i katolickiego kanonu Pisma Świętego. Przedstawił także stanowisko innych Kościołów chrześcijańskich w kwestii kanoniczności świętych ksiąg.

Posłuchaj wykładu: