Czy chrześcijanie są dzisiaj do czegoś potrzebni? – 25.03.2023

Prelegentem na naszym kolejnym spotkaniu, które odbyło się 25 marca, był o. Łukasz Mścisławski OP (dominikanin) z Wrocławia.

Poza tym, że jest cenionym duszpasterzem i spowiednikiem oraz pełni rolę asystenta we Wrocławskiej fraterni świeckich zakonu kaznodziejskiego, to jest też filozofem i fizykiem, wykładowcą i pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej.
Obronił doktorat z filozofii. Specjalizuje się w filozofii przyrody, zajmuje się zagadnieniami, które powstają na styku filozofii, matematyki i fizyki. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Wykłada filozofię nauki i techniki. Jest także wykładowcą Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czy chrześcijanie są dzisiaj do czegoś potrzebni? – pytaliśmy a może zostaliśmy zapytani przy okazji drugiego wykładu Dominikańskiej Szkoły Wiary w minionym semestrze. Ojciec Łukasz pokazał nam filozoficzny i katolicki sposób myślenia o temacie.
Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem i uwagą chętnie posłuchacie ponownie (lub po raz pierwszy) tego marcowego wykładu.
Nagrania można odsłuchać klikając poniżej: