Głosiciel i Cudotwórca – 22 marca 2014

Temat spotkania: Głosiciel i Cudotwórca – „głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby” (Mt 9, 35)
O co właściwie chodziło Jezusowi, co głosił, rewolucję społeczną, nowy kult?
Czy potrzebujemy cudów, aby wierzyć?
Spotkanie poprowadził o. Arnold Pawlina OP – dominikanin, Warszawa – Służew
Posłuchaj wykładu i dyskusji: