Nasi wykładowcy

o. Adam Szustak OP – W przeszłości duszpasterz „Beczki” w Krakowie. Obecnie wędrowny kaznodzieja. Swoje konferencje i rekolekcje głosi w kościołach i on-line, m.in. na autorskiej stronie LangustaNaPalmie.pl. Wydaje także książki i płyty z rekolekcjami.

o. Mirosław Pilśniak OP – Wykłada teologię małżeństwa, od 1992 roku zaangażowany w ruch rekolekcyjny i formacyjny małżeństw „Spotkania małżeńskie”.

o. Wojciech Jędrzejewski OP – Pracuje jako rekolekcjonista w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim w Łodzi.

o. Krzysztof Popławski OP – Pracował jako misjonarz na Tajwanie. W latach 2006-2014 był Prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie jest socjuszem generała Zakonu Kaznodziejskiego ds. Europy Środkowej i Wschodniej.

o. Marek Rojszyk OP – Redaktor serwisu Dominikanie.pl

o. Dariusz Kantypowicz OP – Administrator parafii na Służewie, promotor świeckich dominikanów.

o. Roman Schulz OP– Przełożony domu w Witebsku.

o. Jacek Salij OP – Jest profesorem zwyczajnym teologii, kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, konsultorem Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, członkiem polskiego PEN Clubu.

o. Marek Pieńkowski OP – Mieszka w klasztorze w Rzeszowie.

o. Arnold Pawlina OP – od września 2015 przebywa na studiach w Szwajcarii

o. Jacek Szymczak OP – Redaktor social media na portalu Dominikanie.pl

o. Michał Golubiewski OP – Obecnie mieszka w Poznaniu.

o. Łukasz Kubiak OP – Duszpasterz akademicki w warszawskim klasztorze dominikanów przy ulicy Freta, opiekun katechumenatu.

o. Michał Pac OP – Przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu.

o. Stanisław Nowak OP – Kieruje zespołem budującym dominikańskie strony internetowe.

o. Błażej Matusiak OP – Pracuje w Pradze, gdzie jest wikariuszem w polskiej parafii.

o. Dominik Jurczak OP – doktorant Papieskiego Instytutu Liturgicznego „Anselmianum” w Rzymie

o. Paweł Krupa OP – Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wybitny znawca i propagator myśli św. Tomasza z Akwinu.

o. Marek Miławicki OP – teolog i historyk, członek Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego.

o. Tomasz Nowak OP – przeor klasztoru w Łodzi, dyrektor Ośrodka Kaznodziejskiego, asystent fraterni świeckich dominikanów.

o. Paweł Kozacki OP – Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, publicysta, były redaktor naczelny dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.

o. Łukasz Detmer OP, ur. 1986 w Lipnie koło Torunia, obecnie pracuje jako ekonom klasztoru dominikanów w Szczecinie.

o. Bogusław Kochaniewicz OP – kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UAM, prodziekan WT UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

o. Marek Krysztopik OP – wicedyrektor Studium Dominicanum, Warszawa – Służew

o. Marian Hanusek OP – Warszawa – Freta

o. Jarosław Kupczak OP

o. Wojciech Gołaski OP – Zainteresowany śpiewem kościelnym i teologią św. Tomasza z Akwinu. Współpracuje z dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Wymieniany wśród przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Związany z międzynarodowym festiwalem muzyki dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu. Swego czasu opiekun serii koncertów muzyki dawnej „Gdy muzyka była młodsza” w klasztorze w Łodzi. Pracował w Estonii. Od niedawna mieszka w Małem Cichem.

o. Krzysztof Modras OP

o. Piotr Janas OP

o. Norbert Kuczko OP

o. Krzysztof Pałys OP – duszpasterz powołań i asystent fraterni świeckich dominikanów z warszawskiego Służewa.

o. Maciej Biskup OP – przeor klasztoru w Szczecinie. W tym roku rozpoczął pracę jako Prowincjalny Promotor ds. Fraterni Świeckich Św. Dominika, jest też bezpośrednim opiekunem naszej Szkoły. Wcześniej był magistrem braci nowicjuszy i studentów, a także redaktorem naczelnym wydawnictwa W Drodze.

o. Marcin Rutecki OP

o. Paweł Koniarek OP – duszpasterz akademicki w Gdańsku.

o. Marek Domeradzki OP

  • 15.12.2018 – „Gracja Boga – o działaniu łaski Bożej”